Trang 4/5 đầuđầu 12345 cuốicuối
28-36 trong tổng số 45
 1. #28
  Econ mới tập viết

  Ngọc Yến
  Gia nhập
  May 2010
  Bài viết
  2
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  37517 lượt xem | 44 phản hồi | 21-05-2010, 12:15 AM
  mình phải làm tiểu luận môn TTCK,thầy cho tự chọn đề tài,có bạn nào biết đề tài nào hay mà dễ tìm tài liệu lam ơn chỉ mình với

 2. #29
  doremonkimhong's Avatar
  Econ cấp 1

  Gia nhập
  May 2010
  Bài viết
  15
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  thanks các bác nhiều nha!em mới sv năm nhất.bắt đầu tim hiểu chứng khoán.em tim hiểu cho biết để chơi thôi.em là sv học viện ngân hàng khoa em học ko phai chứng khoán.mong các ban chỉ bảo thêm về chứng khoán,có tài liệu hay up lên cho em tham khảo.[MEDIA][MEDIA][/MEDIA][/MEDIA]

 3. #30
  doremonkimhong's Avatar
  Econ cấp 1

  Gia nhập
  May 2010
  Bài viết
  15
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  bài giảng về chứng khoán cơ bản!mong các bác có tài liệu hay kinh nghiệm gi về chứng khoán chia sẽ cung em nha

 4. #31
  Econ mới tập viết

  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài viết
  1
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  hi cảm ơn mọi người nhiều nha, em đang cần câu hỏi trắc nghiệm TTCK nhưng mà ko có đáp án chắc cũng hơi khó khăn đây :D

 5. #32
  Econ mới tập viết

  Gia nhập
  Dec 2009
  Bài viết
  7
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


  1. Khi đu cơ giá xung, ngưi đu tư có th:
  a. Mua hp đng quyn chn mua
  b. Bán kh
  ng
  c. Mua h
  p đng tương lai
  d. C
  a và b
  e. C
  a và c
  f. C
  a,b và c
  Đáp án: b
  Bán kh
  ng chng khoán là hưng li t s st giá chng khoán. Mt ngưi d đoán giá chng khoán gim trong tương lai, đi vay mt s lưng chng khoán ln và bán ngay ti thi đim đó đ hưng chênh lch giá.
  2. Đ
  bo him đi vi giá tr chng khoán nm gi có th thc hin
  a. Mua hp đng quyn chn mua
  b. Mua h
  p đng quyn chn bán
  c. Bán h
  p đng quyn chn mua
  d. Bán h
  p đng quyn chn bán
  e. C
  a và c
  f. C
  b và c
  g. C
  a và d
  Đáp án: b
  - Trong tr
  ưng hp giá th trưng gim (
  ð th
  c hin quyn chn bán
  ð kho
  n chênh lch gia giá thc hin và giá th trưng bù cho khon l do chng khoán gim giá
  - Trong tr
  ưng hp giá th trưng tăng (>giá thc hin)
  ð Không th
  c hin quyn chn, phi tr phí quyn chn
  ð Tuy nhiên, v
  n có th lãi do chng khoán tăng giá
  3. Đi
  u khon thu hi trái phiếu có nghĩa là:
  a. Nhà đu tư có th thu hi khon đu tư ca mình bt c lúc nào nếu mun
  b. Nhà đ
  u tư ch có th thu hi khon đu tư ca mình nếu công ty phát hành không tr trái tc
  c. Nhà phát hành có th
  thu hi trái phíêu trưc khi trái phiếu đáo hn
  d. Nhà phát hành có th
  thu hi trái phiếu trong vòng ba năm đu
  Đáp án: c
  Đ
  i vi trái phiếu có điu khon thu hi, ngưi phát hành có th mua trái phiếu trưc khi trái phiếu đáo hn. Khi đó, lãi sut yêu cu ca trái phiếu không phi là lãi sut đáo hn mà là lãi sut thu hi (YTC).


 6. #33
  Econ mới tập viết

  Gia nhập
  Dec 2009
  Bài viết
  7
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  4. Gi s công ty Generol Motors phát hành hai loi trái phiếu A và B có cùng trái sut và thi hn. Tuy nhiên trái phiếu A có điu khon thu hi còn trái phiếu B không có điu khon thu hi. So vi trái phiếu B, giá ca trái phiếu A:
  a. Cao hơn
  b. Th
  p hơn
  c. Ngang b
  ng
  Đáp án: b
  5. Gi
  s hai trái phiếu X và Y đu đang bán vi giá bng mnh giá là 1000 USD. C hai trái phiếu này đu tr mc trái tc là 150 USD/năm. Trái phiếu X s đáo hn sau 6 năm na còn trái phiếu Y s đáo hn sau 7 năm na. Nếu mc lãi sut đáo hn (YTM) gim t 15% xung còn 12% thì:
  a. Hai trái phiếu đu tăng giá, nhưng giá trái phiếu X s tăng nhiu hơn giá trái phiếu Y
  b. Hai trái phi
  ếu đu gim giá, nhưng giá trái phiếu X s gim nhiu hơn giá trái phiếu Y
  c. Hai trái phi
  ếu đu tăng giá, nhưng giá trái phiếu Y s tăng nhiu hơn giá trái phiếu X
  d. Hai trái phi
  ếu đu gim giá, nhưng giá trái phiếu Y s gim nhiu hơn giá trái phiếu X
  Đáp án: c
  P : giá trái phi
  ếu
  C : lãi đ
  nh kỳ
  M : m
  nh giá trái phiếu
  kd : lãi su
  t yêu cu
  M
  i quan h gia giá trái phiếu và lãi sut: Nếu lãi sut tăng thì giá tr hin ti ca các khon thu nhp t trái phiếu gim và làm giá trái phiếu gim và ngưc li.
  Hai trái phi
  ếu có C, M như nhau. Lãi sut gim. Trái phiếu Y có thi gian đáo hn dài hơn vì vy giá trái phiếu Y s tăng nhiu hơn.
  6. Công ty ABC v
  a phát hành mt đt trái phiếu thi hn 5 năm, trái sut 10%/năm và có mc lãi sut đáo hn hin ti là 8%/năm. Nếu lãi sut không thay đi thì mt năm sau giá ca trái phiếu này s:
  a. Cao hơn
  b. Th
  p hơn
  c. V
  n gi nguyên
  d. B
  ng mnh giá
  Đáp án: b
  N
  ếu lãi sut không đi thì sau mt năm, giá trái phiếu s gim do mt đi 1 khon li (li tc và lãi sut ca 1 năm vì: giá trái phiếu là tng giá tr hin ti ca dòng thu nhp trong tương lai).


  Updated:
  7. Công ty William Inc. thông báo s tr c tc là 1 USD/c phiếu vào năm ti. C tc đó s tăng trưng vi tc đ 4%/năm trong các năm tiếp theo. Nếu t l lãi sut yêu cu là 10% thì mc giá cao nht mà nhà đu tư sn sàng tr cho mt c phiếu ca công ty Williams là bao nhiêu?
  a. 20 USD
  b. 18,67 USD
  c. 17,33 USD
  d. 16,67 USD
  Đáp án: d
  8. Theo quy t
  c 72, nếu mun thu đưc mt khon tin gp đôi s tin đu tư ban đu trong vòng 8 năm thì t l lãi sut yêu cu phi là bao nhiêu?
  a. 9%
  b. 9,4%
  c. 9,7%
  d. 9,9%
  Đáp án: a
  Quy t
  c 72: Đi vi mi lãi sut yêu cu hp lý r% (5-20%), nếu mun thu đưc mt khon tin gp đôi s tin đu tư ban đu trong tương lai thì phi mt mt khon thi gian:
  9. Sau 2 năm n
  a, sinh viên A s nhn đưc mt hc bng tr giá 22.000 USD. Khi nhn đưc hc bng này, sinh viên A s đem đu tư trong 6 năm vi mc lãi sut 6%/năm. Vy sau 8 năm na, sinh viên A s thu đưc mt khon tin là bao nhiêu?
  a. 31.207,42 USD
  b. 32.312,53 USD
  c. 33.400,54 USD
  d. 35.064,65 USD
  Đáp án: a

  Cập nhật bởi hanhphucvanuocmat, 17-07-2010 lúc 01:56 PM Lý do: Nút edit dùng để chỉnh sửa/bổ sung nội dung cho bài viết

 7. #34
  Econ mới tập viết

  Gia nhập
  Dec 2009
  Bài viết
  7
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  10. Giao dch nào là giao dch ri ro nht đi vi ngưi giao dch trong th trưng hp đng quyn chn c phiếu nếu sau khi giao dch đưc thc hin giá c phiếu đó tăng cao:
  a. Bán hp đng quyn chn mua
  b. Bán h
  p đng quyn chn bán
  c. Mua h
  p đng quyn chn mua
  d. Mua h
  p đng quyn chn bán
  Đáp án: a
  N
  ếu giá c phíêu tăng cao hơn giá thc hin hp đng quyn chn mua, ngưi mua hp đng quyn chn s thc hin quyn chn và khi đó ngưi bán s b l.
  11. Kh
  p lnh liên tc:
  a. Đưc dùng đ xác đnh giá trong h thng đu giá theo giá
  b. Th
  ưng đưc dùng đ xác đnh giá m ca và giá đóng ca
  c. Ch
  to ra mt mc giá cho mt giao dch đin hình ch không phi là tng hp các giao dch
  d. C
  a và b
  e. C
  a và c
  Đáp án: c
  12. Sau khi khp lnh giá thc hin là (xem bng):
  L
  nh mua Cng dn Giá Cng dn Lnh bán
  0 30.000 6.000
  1.000 29.000 5.000
  3.000 28.000 2.000
  8.000 27.000 500
  5.000 26.000 0
  a. 29.000
  b. 28.000
  c. 27.000
  Đáp án: b
  Nguyên t
  c xác đnh giá thc hin:
  a. Là m
  c giá thc hin đt đưc khi lưng giao dch ln nht
  b. N
  ếu có nhiu mc giá tho mãn Tiết a nêu trên thì mc giá trùng hoc gn vi giá thc hin ca ln khp lnh gn nht s đươcchn
  c. N
  ếu vn có nhiu mc giá tho mãn Tiết b nêu trên thì mc giá cao hơn s đưc chn
  Nguyên t
  c khp lnh:
  -
  Ưu tiên v giá:
  + L
  nh mua có mc giá cao hơn đưc ưu tiên thc hin trưc
  + L
  nh bán có mc giá thp hơn đưc ưu tiên thc hin trưc
  -
  Ưu tiên v thi gian: trưng hp các lnh mua, lnh bán có cùng mc giá thì lnh giao dch nhp trưc vào h thng giao dch đưc ưu tiên thc hin trưc
  L
  nh mua Cng dn Giá Cng dn Lnh bán
  0 0 30.000 13.500 6.000
  1.000 1.000 29.000 7.500 5.000
  3.000 4.000 28.000 2.500 2.000
  8.000 12.000 27.000 500 500
  5.000 17.000 26.000 0 0
  T
  i mc giá 28.000, s lưng giao dch là ln nht : 2.000 c phiếu

 8. #35
  Econ mới tập viết

  Gia nhập
  Dec 2009
  Bài viết
  7
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  13. Khon l ln nht mà ngưi mua hp đng quyn chn mua c phiếu có th phi chu bng:
  a. Giá th
  c hin tr đi giá c phiếu
  b. Giá c
  phiếu tr đi giá hp đng quyn chn
  c. Giá c
  phiếu
  d. Giá h
  p đng quyn chn mua
  e. Các câu tr
  li trên đu sai
  Đáp án: d
  Đ
  i vi hp đng quyn chn mua c phiếu:
  Trong tr
  ưng hp c phiếu cao hơn giá thc hin ð thc hin quyn chn mua
  Trong tr
  ưng hp giá c phiếu thp hơn giá thc hin ð không thc hin quyn mua và mt phí quyn chn (giá hp đng quyn chn mua)
  14. Kho
  n l ln nht mà ngưi bán hp đng quyn chn bán có th phi chu bng:
  a. Giá th
  c hin tr đi giá hp đng quyn chn
  b. Giá th
  c hin
  c. Giá c
  phiếu tr đi giá hp đng quyn chn
  d. Giá h
  p đng quyn chn bán
  e. Các câu tr
  li trên đu sai
  Đáp án: e
  Khi giá c
  phiếu thp hơn giá thc hin trong hp đng quyn chn bán, ngưi mua hp đng quyn chn bán s thc hin quyn chn, khi đó, ngưi báns chu khon l bng giá thc hin tr đi giá c phiu (tr đi phí quyn chn).
  15. Mua m
  t trái phiếu có th thu hi cũng tương t như:
  a. Mua m
  t trái phiếu thông thường (không có điu khon thu hi) và mua mt hp đng quyn chn mua trái phiếu
  b. Mua m
  t trái phiếu thông thường (không có điu khon thu hi) và bán mt hp đng quyn chn mua trái phiếu
  c. C
  a và b đu sai
  Đáp án: b
  Khi giá trái phi
  ếu tăng lên (> giá trái phiếu thc hin), người mua hp đng quyn chn s thc hin quyn chn và mua trái phiếu.
  Trong tr
  ường hp trái phiếu có điu khon thu hi, người phát hành s mun thu hi trái phiếu khi trái phiếu tăng giá (hay khi lãi sut trên th trường gim).


 9. #36
  Econ mới tập viết

  Gia nhập
  Dec 2009
  Bài viết
  7
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán (VnEcon.com)

  16. Hp đng tương lai đi vi c phiếu
  a. Là m
  t tho thun cho phép mua hoc bán mt lượng c phiếu nht đnh ti mc giá giao ngay vào thi đim hp đng đáo hn
  b. Là h
  p đng s được người mua và người bán ký kết trong tương lai
  c. Cho phép ng
  ười mua được quyn ch không phi là nghĩa v mua c phiếu vào mt thi đim nào đó trong tương lai
  d. Là m
  t tho thun cho phép mua hoc bán c phiếu ti mt mc giá xác đnh vào ngày hp đng đáo hn
  e. Các câu trên đ
  u sai
  Đáp án: e
  H
  p đng kỳ hn Hp đng tương lai
  (Forward) (Futures)
  Đ
  a đim giao dch Trên th trường OTC Trên s giao dch
  S
  chun hóa Không chun hóa Chun hoá
  Th
  i gian giao hàng Xác đnh c th Trong khong thi gian
  Thanh toán Khi h
  p đng đáo hn Hàng ngày
  Th
  c hin hp đng Hp đng được thc hin Hp đng ít khi được thc hin (mà tiến hành giao dch ngược)
  17. Các đi
  u khon ca hp đng tương lai như cht lượng, s lượng hàng hoá và thi hn giao hàng được quy đnh bi:
  a. Người mua và người bán
  b. S
  giao dch hp đng tương lai
  c. B
  i người mua
  d. B
  i người môi gii
  Đáp án: b
  H
  p đng tương lai được tiêu chun hoá:
  - S
  lượng và cht lượng: do SGD quy đnh
  - Th
  i hn giao hàng: theo tháng (không phi ngày gi c th)
  18. Gi
  s bn gi 1000 USD vào tài khon tiết kim ngân hàng vào cui mi năm trong 4 năm ti. Nếu lãi sut trên tài khon tiết kim này là 12%/năm thì cui năm th 7 s tin trong tài khon ca bn là:
  a. 4.267,28 USD
  b. 6.714,61 USD
  c. 7.563,45 USD
  Đáp án: b
  1000*(1.12^4 – 1)/0.12

Trang 4/5 đầuđầu 12345 cuốicuối
 

Like VnEcon trên Facebook để được cập nhật ngay những bài mới nhất