Các anh chị ơi !! Giúp em làm bài tập lớn kinh tế vi mô này hộ cái!!!
Download hoặc Xem nội dung ...


Đề bài: tìm hiểu tình hình về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam từ sau thời kỳ đổi mới đến nay. Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với nguồn đầu tư này.
Câu hỏi cụ thể:
1-FDI là gì? Nêu rõ tầm quan trọng của FDI đối với nền kinh tế Việt Nam
2-Tìm hiểu và phân tích số liệu về FDI, nêu rõ lợi ích của FDI với nền kinh tế nước ta.

3-Cơ hội thu hút FDI khi gia nhập WTO.
Anh chị nào từng làm bài này rồi cho em mượn tham khảo thì hay, mà không thì chỉ giúp em nguồn tài liệu nào rõ ràng, dễ hiểu, có uy tín cũng được.
Em cũng chưa rõ lắm về cách "Phân tích số liệu", cách khai thác phân tích số liệu em không rõ lắm!!! Hướng dẫn em luôn!!!