huhu! Em sắp phỏng vấn vào vị trí kế toán ở Agribank. Sẽ hỏi về những lĩnh vực gì đây các bác. Giúp em với....huhuuu. Có bác bảo phỏng vấn tiếng Anh 15' cơ á. Hic hic! Chắc em chết rùi!...

Ai có kinh nghiệm gì hông, giúp em với.... thanks các bác lắm lắm!