Cả nhà cho em hỏi chút, facebook của e bị chặn rồi, phải làm thế nào bây giờ a?