Em đang dự tính mở đại lý bia nước ngọt và bắt đầu là đại lý cấp 2 thui (từ từ tiến lên ấy mà :P), cho em hỏi ai đã có kinh nghiệm về vấn đề này cho em 1 ít kinh nghiệm để học hỏi nhé.
- Mở đại lý cấp 2 có cần đăng ký giấy phép kinh doanh ko (em nghe mấy thằng bạn nói là ko cần đăng ký, nếu muốn xuất hóa đơn thì cứ nhờ đại lý cấp 1)
- Mình lấy hàng nên lấy từ nguồn nào?
- Những điều gì cần lưu ý thêm?

Em mới kinh doanh lần đầu nên rất cần sự chỉ bảo của mọi người,
Thanks all !