Bạn nào biết cách tính lợi tức tháng của cổ phiếu dựa vào giá đóng cửa các ngày trong tháng của nó Rt =(Pt+1-Pt)/Pt là công thức gì?

Giúp mình với