1-2 trong tổng số 2
 1. #1
  Gia nhập
  Nov 2009
  TPHCM
  Bài viết
  6
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thuơng mại (VnEcon.com)

  4832 lượt xem | 1 phản hồi | 16-04-2010, 10:03 PM
  Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thuơng mại là gì và hiện nay no được thực hiện như thế nào ? và làm như thế thì có rủi ro gì ? có biện pháp gì để cải tiến nghiệp vụ này ?

  Cảm ơn

  Nếu bạn vừa khám phá ra điều gì đó, hãy bình luận và chia sẻ bài viết này cho bạn bè ngay nhé :)


 2. #2
  Econ mới tập viết

  Gia nhập
  Apr 2010
  Bài viết
  1
  Thích
  0
  Đã có 0 bài hay  
  Nhận 0 lượt thích

  Phản hồi: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thuơng mại (VnEcon.com)

  nghiep vu huy dong von la 1 trong 3 nghiep vu co ban cua tat ca cac ngan hang gom:huy dong von, cho vay va thanh toan. Ngoai ra con co cac nghiep vu khac nhu: gop von lien doanh, tu van tai chinh, dai ly bao hiem...

  Huy dong von bao gom cac khoan muc:
  -nhan tien gui cua cac to chuc va dan cu
  -phat hanh chung tu co gia
  -vay von cua cac to chuc tin dung
  -vay von cua cac ngan hang nha nuoc

  Huy dong von tu cac to chuc va dan cu la chu yeu, mot ngan hang ma chi huy dong tu nguon nay ma tao duoc thanh khoan thi hoat dong ngan hang hieu qua. Neu ngan hang ma di den vay von cua NHNN thi xem nhu ngan hang do gan nhu mat kha nang thanh toan, co the se pha san.

  Cac bien phap tang von cua NHTM:
  -Tang von tu loi nhuan giu lai, quy du tru tang von dieu le, tu phat hanh co phieu moi cho co dong hien huu.
  -Sap nhap cac ngan hang co quy mo nho lai voi nhau de nang cao nang luc hoat dong, hoac sap nhap cac ngan hang co quy mo nho vao ngan hang co quy mo lon.
  -Ban co phan cho cac co dong chien luoc la ngan hang hoac cac dinh che tai chinh nuoc ngoai.

  mh chi co it kinh nghiem vay thoi, mong cac ban dong gop them !!!
  Cập nhật bởi lephongtruong, 19-04-2010 lúc 05:00 PM Lý do: sai y

 

Like VnEcon trên Facebook để được cập nhật ngay những bài mới nhất