xin hãy giúp tôi với, thông tin gửi về

satthu_quandui2003@yahoo.com