anh chị nào có mẫu đơn đặt hàng bằng tiếng anh ko ?
nếu có thì post lên mọi người dùng chung vói

thanhs!