Mình đang muốn tìm những bài tập tình huống môn quản trị marketing!Bạn nào có bài tập thì gửi dùm mình nhe!Thanks nhìu !