mình đang học vi mô 2 có nhiều phần lý thuyêt ko hiểu mong mọi người cùng trao đổi .
Một số câu hỏi đúng sai giải thích
1/ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập luôn cùng chiều khi giá hàng hóa giảm
2/đường tiêu dùng giá cả dốc xuống về bên phải thể hiện hàng hóa thay thế nhau trong tiêu dùng

3/lý thuyết bộc lộ sở thích phân chia rõ ràng ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập khi giá một hàng hóa thay đổi